17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас: 976-11-341592, 341630 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: admin@msua.edu.mn, itc@msua.edu.mn